Hjem De største seværdigheder Wislas odde og marskland

Wislas odde og marskland

Det laveste sted i Polen

De dominerende elementer i oddens landskab er skovbevoksede klitter og brede sandstrande. I ”Kąty Rybackie” reservatet lever den største skarvekoloni i Europa. Det vigtigste turistcenter i området er Krynica Morska, hvorfra turistbåde sejler. Marsklandet omkring Wisłas sidste strækning før den munder ud i bugten, er et lavlandområde med talrige turistruter, bl.a. langs de mange kanaler med gamle hydrotekniske anlæg såsom broer, sluser, dæmninger og pumpestationer.

By og Kommune
ul. Gornikow 15
Krynica Morska
tlf. +48 (55) 247 65 27, tlf./fax 247 65 66
www.krynicamorska.pl